acunis / FL41 Filterbriller

De specielle FL-41-filterglas blev oprindeligt udviklet til at afhjælpe de gener, som nogle mennesker oplever ved lyset fra lysstofrør, men har siden vist sig generelt gavnlige for personer der er særligt følsomme overfor stærkt lys. FL-41-filteret blokerer specifikt for det lys i blå og grønne farver, som generer lysfølsomme personer.

preload spinner