Filterbriller

Filterbriller blokerer for de lysbølgelængder, der forringer kontrasten eller generer øjnene — langt mere målrettet end solbriller. Læs mere om forskellen på sol- og filterbriller nederst på denne side.

preload spinner

For de fleste af os er solbriller det naturlige valg, når vi generes af stærkt lys — og for de fleste normalt seende er det også en tilfredsstillende løsning. Solbriller dæmper det lys, der når frem til øjnene, men det væsentlige ved dem er, at de dæmper alle farver i lyset (omtrent) lige meget.

Hvis man som synshandicappet er lyssensitiv i den forstand, at man generes af stærkt lys, så er det oftest ganske bestemte farver i lyset (i de fleste tilfælde blåt, violet og ultraviolet lys), som skaber problemet — så hvis man tyer til et par solbriller med mørke glas, så får man godt nok dæmpet de dele af lyset som udløser generne ved lyssensitivitet, men man dæmper også alle de andre farver i lyset, som ikke generer. Og som synshandicappet har man jo ofte netop brug for rigeligt lys for at kunne se noget.

I yderste konsekvens kan det, at man som lyssensitiv gemmer sig bag meget mørke solbrilleglas og generelt “lever i skyggen” betyde, at lyssensitiviteten forværres — og så er man jo (endnu mere) ilde stedt i de tilfælde, hvor man ikke kan “slippe” for stærkt lys.

I den situation bør man i stedet finde ud af hvilke farver der er “skurken”, og så gå efter filterbriller, som målrettet blokerer for disse farver, og — lige så væsentligt — samtidig lader mest muligt lys i alle de “uskyldige” farver slippe igennem.

En anden kilde til gener ved stærkt lys er blænding fra lys, som tilbagekastes fra vandoverflader og andre blanke objekter i omgivelserne. Et effektivt “værn” mod sådanne lysreflekser er polarisering, som effektivt blokerer for det tilbagekastede lys fra de fleste blanke overflader (med undtagelse af spejle og andre metalliske overflader).

Men alting har sin pris, og prisen for polarisering er, at det — i lighed med solbrillerne — dæmper lys i alle farver. Ikke meget, men nok til, at man bør overveje om gevinsten ved polariserende glas opvejer det (om end beskedne) tab af lys, som er forbundet med polarisationsfilteret.

Videoen herunder giver en lidt mere detaljeret forklaring på hvad lys er, og hvad filterbriller og polariserende brilleglas gør ved det: