Vores databehandling og GDPR

Når De handler hos os, afgiver De forskellige personlige oplysninger, og i henhold til de fælleseuropæiske regler kaldet General Data Protection Regulations (GDPR), har De krav på at vide hvad vi som dataansvarlig virksomhed gør med disse oplysninger, og på hvilket lovgrundlag vi indsamler og behandler disse data.

Hvem er dataansvarlig og hvem er databehandler

Dataansvarlig virksomhed er Lys og lup, som kan kontaktes telefonisk på nr. 43 451 451, via email på lysoglup@lysoglup.dk, eller ved at møde op på vores adresse; Erhvervsvej 30 i 2610 Rødovre.

Da virksomheden Scannet leverer vores webshop-system og modtager de data De indtaster, er Scannet således en databehandler når De handler i vores webshop. Scannet logger desuden oplysninger om tidspunkt, den IP-adresse De handlede fra mv.; disse oplysninger kan komme i anvendelse i efterforskningen af evt. forsøg på hackerangreb, kreditkort-snyd mv.

Når vi sender Deres varer, skal speditøren (Postnord eller andet) i sagens natur vide hvor varerne skal hen; den valgte speditør modtager således den modtageradresse, De anfører ved bestillingen.

Formål og lovgrundlag for indsamling og behandling af data

Når De bestiller varer hos os, er det i sagens natur nødvendigt at vide hvor varerne skal sendes hen. Vi beder også om en mailadresse og et mobiltelefonnummer, så vi kan sende en besked når en pakke er fremme på Deres lokale postkontor eller pakkeboks.

Benytter De vores hjemmeoptiker-service, er vores hjemmeoptiker journalansvarlig, og skal opbevare oplysninger om Deres identitet, samt om de evt. synsskavanker De måtte konstateres at have. Disse oplysninger er i sagens natur nødvendige for at vi kan tilvirke hjælpemidler, f.eks. brilleglas, til Dem.

Får De bevilliget belysning mv. af Deres hjemkommune, og kommunen beder os om et tilbud, modtager vi oplysninger om de behov, belysningsløsningen skal opfylde. Disse oplysninger holdes op imod lysberegninger, som vi foretager i forbindelse med tilbudsafgivningen. 

Hvem får ellers indsigt i Deres data?

Når vi sender bestilte varer, får speditøren oplyst den modtageradresse, De har oplyst ved bestillingen.

Når vi bestiller specialtilpassede hjælpemidler hos en underleverandør, får underleverandøren de tekniske oplysninger som De har oplyst eller fået målt hos os, som er nødvendige for at kunne fremstille det tilpassede hjælpemiddel.

Overførsel af data til tredjelande

Lys og lup udveksler ikke personlige oplysninger med leverandører der bor udenfor EU-området, og som derfor ikke er omfattet af de fælleseuropæiske GDPR-regler om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Hvor længe data opbevares, og retten til at blive "glemt"

Oplysninger om ordrer og fakturaer opbevares i fem hele regnskabsår, i henhold til regnskabslovgivningen. Hvis De gennem fem år eller mere ikke handler hos os, slettes oplysninger vi måtte have om Dem ganske automatisk - indtil da er vi forpligtet til at gemme dem.

Hvis De opretter en konto hos os, men ønsker at vi skal "glemme Dem", skal De blot trykke på "Din konto" og vælge "Slet kundekonto"; så er alle data i den anledning borte.

Deres rettigheder ifm. personlige oplysninger

De fælleseuropæiske GDPR-regler giver dem visse rettigheder. Nedenstående liste giver Dem et overblik over disse rettigheder, men vær opmærksom på at dette blot er et "grundrids"; i visse tilfælde vil der være undtagelser fra disse rettigheder.

  • Ret til indsigt: De har ret til at henvende Dem og få at vide hvilke data vi har om Dem, samt hvad vi bruger disse data til. Vores anvendelse af data er beskrevet i afsnittet "Formål og lovgrundlag for indsamling og behandling af data" længere oppe på denne side.

  • Ret til berigtigelse: Hvis De mener at vores oplysninger om Dem er forkerte, har De ret til at få disse oplysninger rettet.

  • Ret til sletning/"at blive glemt": Med mindre lovkrav eller simpel nødvendighed tilsiger det modsatte, har De ret til at henvende Dem og forlange oplysninger om Dem slettet fra vores it-systemer.

  • Ret til begrænset databehandling: De har ret til at behandlingen af Deres oplysninger holdes til det mindst mulige; vi må f.eks. ikke registrere flere oplysninger om Dem end nødvendigt, eller bruge/behandle disse data med andre formål for øje end det at ekspedere Deres ordrer hos os.

  • Ret til data-portabilitet: Hvis De f.eks. har fået lavet briller hos os, men ønsker at skifte leverandør, har De ret til at få Deres brille-opmålinger og andre tekniske data overført til den nye leverandør.

  • Ret til indsigelse mod databehandling: De har ret til at gør indsigelse overfor en i øvrigt lovlig behandling af de personlige data vi har om Dem.

  • Ret til beskyttelse mod automatisk profilering: De oplysninger vi har om Dem må ikke anvendes til at træffe automatiserede afgørelser, f.eks. ved at vi forsøger at danne et "billede" af Dem og Deres evt. synsproblemer ved en automatisk analyse af hvad De har købt hos os.

Hvis De ønsker at gøre brug af disse rettigheder, beder vi Dem om at henvende Dem, enten telefonisk på nummer 43 451 451, via e-mail til lysoglup@lysoglup.dk., via traditionelt brev eller ved fremmøde på vort kontor på adressen Erhvervsvej 30 i 2610 Rødovre.