Urmagerlupper

Urmagerlupper har en forstørrelse under 15 gange. Skal De bruge 15 ganges forstørrelse eller derover, så se vores udvalg i stenlupper.