Ledelinjer

Ledelinjer bruges primært til at skabe de stier eller forbindelsesveje, der leder den blinde/svagtseende fra A til B. Desuden egner de sig til at markere kanten af trappetrin.